ซองตะเกียบ

ซองตะเกียบ และ ตะเกียบบรรจุซองกระดาษ
พับเครื่อง และ พับมือ