ธงค็อกเทล FoodFlags

ปริมาณการสั่งสินค้ากำหนดที่ขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นเนื่องจากเป็นปริมาณราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าสำหรับลูกค้า สินค้าส่งผ่านตัวแทนเช่น Kerry