About us เรื่องราวของเรา

เริ่มจากรับ ผลิต สินค้าที่คนแทบจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในความสวยงามของสินค้า ซองตะเกียบแบบพับมือ ธงติดไม้จิ้ม แต่เราทำด้วยใจ สินค้าที่ส่งถึงมือตัวแทนและลูกค้าได้รับคำชื่นชมในความสะอาดและสวยงาม จนกลายเป็นมาตรฐานของเรา ” สะอาด และ สวยงาม ” จนปัจจุบันเราส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นล้านๆชิ้น สินค้าจากไม้ไผ่ เราแก้ปัญหา และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น มอด รา และช่วย ให้สินค้าเก็บได้นานขึ้น